Sand 18. Juni  2008

Stor aktivitet på sentrumsbygget. Nå er ein starta med å legga dekke for 3. etasjen.
I høgre delen av bygget ser ein og at deler av veggene i 3. etasjen er reist opp.
 

© 2008  Tor Jørgen Jørgensen