Sand 27. Februar  2008

I dag har det vært eit par ungdommar i Prestaåsen og trekte stamkablane for det nye fiberkabelanlegget for Suldal Elverk. Spurte om dei og skulle inn i husa og monter snart, men dei dei hadde ikkje fått noko beskjed frå prosjektfolka til Suldal Elverket korleis det vært neste veke. Utbygginga har tatt dobbel så lang tid som vært førespeila på informasjonsmøte 13. september 2007. Der fekk ein opplyst at mange ville ha få installert fiberen til jul 2007. Skreiv Suldal Elverk forsatt 2006 på tidspunktet informasjonsmøte vært halde?  
 

© 2008  Tor Jørgen Jørgensen