Sand  13. Oktober 2007

Ryfylkemuseet har lenge hatt planar med å utvida med eit nytt bygg ved fjellet bak bilane.
Nå er ein endeleg i gang og BG Suldal har rigga seg til med borerigg og anna utstyr og den
første salva er alt avfyrt.

 

© 2007  Tor Jørgen Jørgensen