Sand 23. Juni  2007


Bålet på Neset.

© 2007  Tor Jørgen Jørgensen