Sand   1. oktober   2005

Området utenfor hovedinngangen til forretningen .

© 2005  Tor Jørgen Jørgensen