Sand   15. Oktober    2004

Sandsbygda. Mo "gamle skulehuset" er i dag forsamlingslokale for grenda.   
© 2004 Tor Jørgen Jørgensen