Sand 16. november 2003

Sand, Suldal sjukeheim,  Utvidelse.   16. november  2003
© 2003 Tor Jørgen Jørgensen