Rusletur rund i Sand`s området      136 bilde på denne sida! 

Her har eg lagt ut ein del bilde frå turar rundt på Sand, Eide og i boligfelta.
Muligens vært det lagt ut fleire bilde eller skifta ut bilde på denne sida.
I menyenfeltet til venstre under  Sand i dag  kan du finna mykje bilder frå Sand`s  området tilbake til år 2003.
Du finn og bilder frå Statkraft,  div andre arrangement  og turar eg har vært på så det er berre og leita seg fram. 
 

Sand frå Jonsokberget

Prestahaugen. Her vaks eg opp på 50 og 60 talet. Foreldrene mine var dei som bygde det første huset oppe på Prestahaugen
populert kalla "Dollarhaugen" og dei flytta inn i 1951.  Huset er kvitt og ligg delvis skjult mellom dei to gule husa ein ser
framme på kanten.  

Prestaåsen

Eide. Arbeidet med omleggjing av vegar og utviding av boligfeltet Hauen er starta opp. 

Eide. Toppvolleyhallen (sandhallen) til venstre, Suldalshallen og Sand skule nærmast.

På toppen av Prestaåsen.

På toppen av Prestaåsen. Sti ned til Flataberget boligfelt.

På toppen av Prestaåsen. Krokusen og snøklokkene blomstrar.

Flataberget. På andre sida av fjorden midt i bilde kan ein skimta kraftverket til Tysseland. Gardane på Tysseland ligg
bak i skaret rett over kraftverket.

Toppvolleyhallen (sandhallen) til venstre og Suldalshallen.

Sand skule.

Rygjatun. Tidligare Ryfylke folkehøgskule nå internat for Toppvolley Norge.

Rygjatun. Tidligare Ryfylke folkehøgskule nå internat for Toppvolley Norge.

Rygjatun. Tidligare Ryfylke folkehøgskule nå internat for Toppvolley Norge.

Sand skule.

Suldalshallen, Toppvolley Sandhallen og Rygjatun i bakkant. I krysset her held dei nå på med å leggja om vegen pga
utvidinga av Hauen boligfelt.

Joagarden barnehage. Det er og planar fram i tid om eit nytt boligfelt kalla Kammen og det vil komma oppe i skogen bak
Joagarden barnehage. Adkomsten til det feltet vil bli bratt og eit av alternativa har skisert ein tunnel for å komma opp.     

Sauda videregående skule avd Suldal. Til venstre for idrettsbana ligg Suldalshallen og på grusbana i høgre bildekant er
tomta til den nye sømjehallen som er planen skal komma inna få år.

Eidssjøen. Eide sag.

 

Eidssjøen. Bygget til høgre er tidligare Ryfylke Arbeidsskule. I dette bygget var det snekkerlinja og rosemalerane held til.
Bygget til venstre er internat bygget. Over internnatbygga ser ein Hiim huset som vært flytta frå gata på Sand i samband
med byggjing av nytt sentrumsbygg.

Eidssjøen. Eide sag. Her jobba min bestefar i mange år. Min far har og jobba og her nokre år.

Eidssjøen. Eide sag.

Eidssjøen. Eide sag. Når tømmerstokkane skulle tas inn på saga gjekk ein ned trappa ein ser langs veggen på saga
og festa tømmerstokken til ein wire og drog den inn via banen som gjekk frå dokken og inn på velta.
Vogna ein ser nede i venstre kant vært nytta til transport av skorne materialer som skulle ut på tørkeplassen.

Eidssjøen. Eide sag. Når tømmerstokkane skulle tas inn på saga gjekk ein ned trappa ein ser langs sagveggenog festa
tømmerstokken til ein wire og drog den inn via banen som gjekk frå dokken og inn på velta.

Eidssjøen. Eide sag.

Eidssjøen. Brødrene af Sand i vinteropplag utanfor kaien ved den gamle Ryfylke Arbeidsskule.

Eidssjøen.

Eidssjøen. Eide sag.

Eidssjøen. Eide sag. Når tømmerstokkane skulle tas inn på saga gjekk ein ned trappa ein ser langs sagveggenog festa
tømmerstokken til ein wire og drog den inn via banen som gjekk frå dokken og inn på velta.

Eidssjøen. Eide sag.

Eidssjøen. Eide sag.

Eidssjøen. Eide sag.

Eidssjøen. Eide sag.

Eidssjøen. Eide sag. Av og til var me inne på saga og møtte bestfar min på laurdagane og då var det ofte ein leika seg
på denne stranda med små plankebitar som me brukte som båtar.

Eidssjøen. Her ser ein baksida av tidligare Ryfylke Arbeidsskule. Bygget og området rundt burde hatt seg ein oppskeining.
Bilane som står her har stått på same plassen fleire år.

Eidssjøen. Eide sag.

Eidssjøen. Brødrene af Sand i vinteropplag.

Eidssjøen.

Eidssjøen. Framsida av tidligare Ryfylke Arbeidsskule. I dette bygget var det snekkerlinja og rosemalerane held til.
I første etasjen mot sjøsida var det og kontorer.

Eidssjøen.

Eidssjøen. Til høgre bak det første neset ligg Hylsfjorden. Det andra neset er Tangen (Tonjen) om ligg på nordsida av
Hylsfjorden. Lengst inn i Saudafjorden ser deler av hyttefeltet ved Storskjær.

Eidssjøen.

Eidssjøen. 3 nye naust er reist dei siste åra.

Eide. Sauda videregåande skule avd Suldal. I 1968/69 gjekk eg på jern og metall linja og heite skulen Sand yrkesskule.
Bygget var bestod berre av den låge delen til høgre for bilane. For ein del år sidan vært den utvida med midpartiet
og den delen som ein ser heilt mot høgre. Til venstre ser ein eit glassbygg som forbind dette bygget med eit anna bygg
som ein ser på bilde under.

Eide. Sauda videregåande skule avd Suldal.

Eide. Idrettsbana med Suldalshallen og Toppvolley`s sandhall.

Rygjatun. Tidligare Ryfylke folkehøgskule nå internat og skulebygg for Toppvolley Norge.

Eidsbakkadn. Der kaien og moloen er stod Marvik sitt grishus før, men det vært reve for nokre år sidan.

Her ved Flataberget er det høgste punktet på gamle vegen som gjekk frå Sand via Prestahaugen til Eide før.
Nå er det satt opp bom for at ein ikkje skal ha gjennomgangs trafikk via Prestahaugen. I dag står den open pga tungtransport
i samband med arbeid på Prestahaugen. Ein kan skimta eine bygget til Rygjatun tidligare Ryfylke folkehøgskule i bakgrunnen.

Flataberget. Flataberget boligfelt som kom i slutten av 70 åra ligg opp til høgre utanfor bildkanten.
Før husa ein ser i bilde vært bygd i midten av 60 åra, var det ei "stor" tjønn mellom husa, og den bruka me å leika oss i
med båtar som me laga av fjøler eller plank. 

Boliane på Prestahaugen sett frå Permansdalen

Permansdalen var ein plass ungar og ungdommar ikkje likte å gå forbi når det var blitt mørk. Det kom ikkje hus her før ut
på 90 talet. Me vært som ungar fortalt at ein mann skulle ha hengt seg her og at han gjekk igjen. Det spøkte.
Dette var einate vegen mellom Sand og Eide fram til 70 talet. Elevane som gjekk på Ryfylke folkehøgskule eller
Ryfylke arbeidsskule måtte gå her. Det hende at ungdommane på Prestahauge eller frå Eide tredde over seg eit laken og
sprang ut i vegen og skremde folk som gjekk forbi.

Nitten ti.   1910 står rissa inn i stabben ein ser på høgre sida av vegen. Det var ein stor dag den dagen me som ungar
klarte å klatra opp og sitja på hylla ein ser ca 1/3 del inn frå høgre og 1/3 del ned på høgre sida i bilde.

Le / Prestahaugen. Dette var det lengste me som små ungar fekk gå heimante når me var ute og leika. Når me vart litt
større gjekk me inn til Nitten ti (1910) som ligg i enden av den brune garasje.

Sauene går i bakkjen ned til Bjødnavikjå. Den lita raude "hytta" midt i bildet var bygd av Midnes ein lærar ved
Ryfylke folkehøgskule eller Ryfylke arbeidsskule. På åskammen ser ein nokre av husa på Flataberget.

Prestahaugen. Brittastykkje. Når me var ungar (slutten av 50 åra) brukte me å gå bort her på tur. "Mellemat på marka"
kalla me dette. Me hadde med oss matboks og saft og sette oss på eit berg som stod der enden på vegen nå er. 
Berget er delvis prengt vekk og området opp mot berget er det fylt på masse. Det var ikkje hus her på den tida.
Torjus Lillehammer slo området eller hadde nokre sauer gåande her på beite. 

Lølandssteinen.

Lølandssteinen og kvilebenken..

Lølandssvingen.

 

 

Lølandssvingen.

Nordenden.

Flaten.

I enden av Flaten (Eidsvegen) deler veien seg med avstikkar ned til Einersbakkjen og Lillevik.

Husa på Haugane nærmast. Bak dei ser ein Sandsvegen som går frå gata/ferjekaien og oppover mot Suldal.
Området der vegen går og dei 2 husa til venstre for murbugningen i høgre kant vært kalla Smørdalen.

Sand.

Sand. Suldal kommunehus og Suldal helsetun i bakgrunnen. Kommunehuset fram til midten av 70 talet Sand skule.
I første halve høgda (nærmast) held Sand folkebibliotek til. I andre enden var det sløydsal som seinare vært ombygd
til klasserom. I 2. etasjen var folkeskulen og i 3. etasjen held Sand realskule til. I 3. etasjen lengst vekke var lærarrommet.

Flaten (Eidsvegen).

Suldal helsetun..

Svensahuset. Vegen frå gata og til Prestahaugen vært omlagt i midten av 70 åra og dermed forsvan Svensasvinjen.
Ein ser restane av den i bilde.

2 av husa på Haugane.

Sand. Krokusen blømer i bakkjen ved Andreas Torkelsen støtta.

Sand. Ferjefila.

Sand, Nordenden, Einersbakkjen og Prestahaugen.

Sand, Nordenden og EInersbakkjen.

Sand, Hydrokaien og Ryfylkemuseet.

Sand. Sandsbrauta. I første høgda i bygget oppe i bakkjen held Sand apotek til fram til 70 åra.

Sand. I bygget nærmast dreiv Erling Eide skoforretning  og reperasjon av sko. I bygget nedanfor dreiv Svein A Hatløy
manufakturforretning. Etter han slutta i 60 åra har det vært mange ulike verksemder der.

Bjødnateigvegen.

Bjødnateigvegen. Suldal sjukeheim ser ein i bakgrunnen.

Sandsvegen, ferjefila, Haugane, Flaten, Prestahaugen, Brattebakkje og Suldal kommunehus.Sandsvegen, ferjefila, Haugane, Flaten og litt av Brattebakjen.

Ferja MF SAND som trafikkerar ferjesambandet Samd - Ropeid blir ledig når Sandsfjordbrua  opnar i lutten av 2015.

Haugane.

Nordenden.

Nordenden.

Nordenden.

Nordenden.  Karlahuset.

Nordenden.

Nordenden.  I huset midt i bilde vaks min bestefar opp. Huset nærmast hadde dei som bøkkerverkstad (produksjon av
sildatønner) og lagerplass for fiskeutstyr.

Nordenden.

Nordenden.

Nordenden.

Nordenden.

Nordenden.  Badestranda på Neset.

Nordenden.  Badestranda på Neset.

Nordenden.  Badestranda på Neset. Sandsfjorden og Ropeid.

Nordenden.

Nordenden.  Nykast. Dette er eit freda hus. Her kom telefonkablane som kryssa fjorden i land.
Ein ser stupebrettet i bakgrunnen.

Nordenden.  Badestranda på Neset. Husa nede ved sjøen er husa i Litlavikjå.

Haugane.  Flaten, Brattebakjen og Prestahaugen.

Dette er baksida på nokre av dei få husa som står att i Smørdalen i dag. På framsida av det bakerste huset stod huset til
bestemor og bestefar. Huset brann opp den 18. september i 1965. Det var ein stor brann som starta i hotellet som stod
framføre bestemor og bestefars hus.

Bjødnateigvegen går ned til høgre mot gata. Vegen opp til venstre fører til Suldal kulturhus.

Bjødnateigvegen og Sandsbrauta som fører opp til Suldal kulturhus.

Bakkadn. Den øvre kyrkjegarden ser ein oppe til venstre i bilde.

Øvre del av Bankbakkjen og båthamna.

Bankbakkjen.

Snarveg frå Bakkadn/Bankbakkjen og ned til Osbakkjen.

San båtforening`s hus i båthamna.

Båthamna.

Groen/ Elveosen.

Sti Groen/ Elveosen. Trapp opp til Osbakkjen.

Sti Groen/ Elveosen. Trapp opp til Osbakkjen.

På toppen av Osbakkjen. Lagarhusvegen inn til høgre. Postvegen startar her i krysset og går oppover mot Sandsfossen
og Garaneset.

Tunet. Sand ungdomslags hus.

Sand kyrkje.

Sand kyrkje og bedehus.

Sand sett frå øvre kyrkjegarden. Suldal kulturhus er den grå bygningen i høgre bildekant.

Sand sett frå øvre kyrkjegarden. Suldal kulturhus er den grå bygningen i venstre bildekant.
Jonsokberget ser ein i horisonten midt på bilde.

Dalane og boligfeltet i Maleniusåsen. Hellandsnuten er den høgste toppen midt i bilde.

Dalane. Boligane på Jonsokberget ser ein på toppen venstra sida.

Sand øvre kyrkjegard. Sellandsnuten og Såta på andre sida av Sandsfjorden ser ein i bakgrunnen.

Sand øvre kyrkjegard. Sellandsnuten og Såta på andre sida av Sandsfjorden ser ein i bakgrunnen. Over hekken i høgre
bildekant ser ein boligane på Prestahaugen.

Larvika og Høsebrua.

Larvika og Sandsfossen.

Dalane.

Krysset Eidssøvegen / Maleniusåsen.

Maleniusåsen.

Krysset Eidssøvegen / Maleniusåsen.

Sti ned frå Maleiusåsen og ned til byggjefelt i Eidsvikvegen bak Randåden.

Maleiusåsen sett frå Jonsokberget.

Randåsen sett frå Jonsokberget. Hellandsnuten midt i bilde. Heilt i bakgrunnen ser ein Søthei toppen som ser snødekt.

Blåveisen blomstrar på Jonsokberget.

Vinterrose på Jonsokberget.

Krokus blomstrar på Jonsokberget.

Krokus  blomstrar på Jonsokberget.

 


© 2014
 Tor Jørgen Jørgensen