D/S Stord I (Veteranskiplaget Fjordabåten) på vei inn vågen i Bergen.


D/S Stord I legg til ytterst på pynten av Starndkaien mot Blauwgården.


D/S Stord I legg til ytterst på pynten av Starndkaien.


D/S Stord I legg til ytterst på pynten av Starndkaien.


D/S Stord I (Veteranskiplaget Fjordabåten) ved Zachariasbryggen.


D/S Stord I (Veteranskiplaget Fjordabåten) ved Zachariasbryggen.