Nordsteam 3. - 7. august 2005 i Bergen

Dette var tidenes største veteranbåt- og samferdselsfestival som blei arrangert i Bergen mellom 3. og 7. august 2005. Over 40 påmeldte fartøyer deltok. Elles var det eit mangfald av brannbilar og dampgåande veivalser som stod for utstillinga på land i år. 

Langt over 100 000 mennesker besøkte festivalområdet, og tusener var om bord i båtene eller reiste som passasjerer i dei spesialturene som ble satt opp.

Skal leggja inn bilde av diverse båtar med tida + litt info om dei

Følg med, sida skal oppdaterast med fleire båtbilde og bilde av brannbilar / dampveivalser / folkeliv ol.