B/S Nøkk (Stavanger kommune) gjekk ut på vågen og demonstrerte vannkanonene dei hadde til rådighet ombord ved ein eventuell brann der ein kom til med båten.


B/S Nøkk (Stavanger kommune) demonstrerte vannkanonene ein har til rådighet ombord.


Brannbåten B/S Nøkk (Stavanger kommune).