Bussen til A/S Bergen-Nordhordland trafikklag (BNT) er ein Volvo.

Bussen til A/S Bergen-Nordhordland trafikklag (BNT).
Sjåføren sete meir midt i bussen når ein kjører og når ein skulle åpne for av og påstiging måtte ein bruka handspaka som står over instrumentpanelet. Når ein drog til seg spaka lukka døra seg.  

Bussen til A/S Bergen-Nordhordland trafikklag (BNT) er ein Volvo.

Bussen til L/L  Fana - Bergen (F-B L/L) er ein Scandia Vabis.

Bussen til L/L Fana-Bergen (F-B L/L) er av typen Dodge.

Bussen til A/S Bilruta Os -Bergen (BOB) er ein Bedford.

Bussen til Bergen Hardanger Bilag (BHB) er av typen Scandia Vabis.
Denne bussen gjekk på ruta til Granvin

Bussen til H.S.D. Bilane er ein Volvo.
Denne hadde rute på Løfallstrand