Ferietur 2014          12 bilde på denne sida!Mini ferietur til Sørlandet. Første stopp var Sogndalstrand ved Hauge i Dalane.

Ei kran på bryggakanten rett innanfor moloen som vernar mot storhavet.Helleren ligg inst i Jøssingfjord. Byggningane har eit overheng av fjell over seg så dei står rimeleg tørt for nedbør.Helleren ligg inst i Jøssingfjord så det er lite eller ingen ettermiddag eller kveldssol på plassen under berget.Del av Mandal sett frå Uranienborg. Mykje båtturistar inne i hamna.Mandal har mange koselige smågater og små Sørlandshus. Mange fotomotiv i denne byen. Mandal er Norges sydligaste kommune.Lindesnes fyr
er det sørligaste fyret på Norges fastland. Fyret har ei 350 år lange historie for sjøfarande. 27. februar 1656
bleidet første fyrlyset tent på Lindesnes, og dette gjer fyret til det eldste i Norge. Fyret som står her nå er bygd i stål og er
16,1 meter høgt. Lyset frå fyret rekk 19,4 nautiske mil ut over havet, d.v.s ca 35,9 km. 
Lindesnes var et viktig knutepunkt for dei seilande gjennom Nordsjøen og Østersjøen.
For å komme opp til Lindesnes fyr må ein gå opp 109 trappetrinn før ein kjem til foten av fyret. Det er ei imponerende utsikten
over havet når ein står ved fyret. Ein kan og ta seg opp i sjølve fyrtårnet eller rusla rundt i bunkerne og dei mange undergangane
som blei bygd under andre verdenskrig i fjellet rundt/under fyret. På toppen midt i bilde ser ein kullblussfyret frå 1822.Farsund er ein lite by med vel 3100 innbyggerar.Farsund.Det førtse fyret på Lista vært satt i drift i 1836 og det var 34 meter høgt. Fyret svarte ikkje til forventningane og det vært
reist 2 nye fyrtårn slik at ein hadde 3 fyr med fast lys i drift frå 1853. I 1872 var teknologien komt mykje lengre og dei reiv
2 av fyra og plasserte dei andre stader langs kysten. Det nordre fyret vært ståande att og det fekk nytt fransk prismeglass
og blinkapparat slik at dei kunne skilja fyra langs kysten frå kvarandre.

Utsikt mot søraust frå plattforma på toppen i fyret. Fyrlyset rekk 17,5 nautiske mil utover havet, d.v.s 32,5 km.

 2014  Tor Jørgen Jørgensen